Kompetenca


Asistencё nё instancё gjyqёsore dhe jashtgjyqёsore nё çёshtjet penale, me njё kujdes tё veçantё lidhur me proçeset ndaj personave, si nё moshё madhore ashtu edhe pёr tё mitur (edhe ne rastet me kushtet pёr tu vёnё nёn njё mbrojtje falas), tё pandehur apo edhe tё dёnuar me vendim pёrfundimtar pёr krimet kundёr administratёs gjyqёsore, rregullit publik, besimit publik, personit dhe pronёs, si edhe pёr krimet tё parashikuara dhe tё dёnuara nga ligji pёr drogat dhe nga L. 20-2-58 n.75 tё ashtu quajturin “ ligji Merlin” (favorizim dhe shfrytёzim i prostitucionit).

 

 

 

2018 STUDIO AVVOCATO ANTONIO FOTI All rights reserved