Studio Avvocato Antonio Foti

Studio avvocato Antonio Foti

Asistencё nё instancё gjyqёsore dhe jashtgjyqёsore nё çёshtjet penale, me njё interes tё posaçёm pёr krimet ndaj personit dhe ndaj pasurisё.

Ndihmë juridike

Drejtёn penale

Pasurisё

Kush jemi ne

Asistencё nё instancё gjyqёsore dhe jashtgjyqёsore nё çёshtjet penale, me njё interes tё posaçёm pёr krimet ndaj personit dhe ndaj pasurisё.

Antonio Foti

Studio lindi nё vitin 1969 me iniciativёn e av. Antonio Foti, qё specializohet nё tё drejtёn penale, me njё interes tё posaçёm pёr krimet ndaj personit dhe ndaj pasurisё.

Qё nё fillim tё karrierёs, av. Foti ka rastin tё marr pёrsipёr mbrojtjen e tё pandehurve pёr krime shumё tё rёnda nё rrethin e proçeseve tё bujshme, edhe nё drejtim tё personave pjestarё tё kriminalitetit tё organizuar, tё rёndomtё dhe politike, qё i japin rastin tё grumbullojё njё eksperiencё tё çmueshme profesionale, si nga ana teknike ashtu edhe nga ana njerёzore.

Studio, me kalimin e viteve, pasurohet me kontributin e vyer tё kolegёve te rinj, duke u aftёsuar pёr ti ofruar shoqёrisё sherbime cilёsore tё njё ekipi shumё kompakt e me njё vёmёndje tё posaçme, fale njё azhornimi tё vazhdueshёm profesional, pёr tё gjitha problematikat shoqёrore dhe juridike tё kohёs.

0 +
Vite të historisë
0 +
Klientët
0 +
Avokatët dhe bashkëpunëtorët

Kompetenca

Asistencё nё instancё gjyqёsore dhe jashtgjyqёsore nё çёshtjet penale, me njё kujdes tё veçantё lidhur me proçeset ndaj personave, si nё moshё madhore ashtu edhe pёr tё mitur (edhe ne rastet me kushtet pёr tu vёnё nёn njё mbrojtje falas), tё pandehur apo edhe tё dёnuar me vendim pёrfundimtar pёr krimet kundёr:

Një ekip profesionistësh

Njё ekipi shumё kompakt e me njё vёmёndje tё posaçme, fale njё azhornimi tё vazhdueshёm profesional, pёr tё gjitha problematikat shoqёrore dhe juridike tё kohёs.

Kërkoni një konsultë